ZEYNEP HATUNOĞLU

 
Muhasebe bilgi sistemi, muhasebe eğitimi, finansal raporlama standartları, vergi ve muhasebe uygulamaları alanlarında çalışmaları olan Prof. Dr. Zeynep HATUNOĞLU göreve başlamıştır. 
 
Prof.Dr. Zeynep Hatunoğlu, lisans eğitimini 1991, yüksek lisans eğitimini 1994, doktora eğitimini ise 1999 yılında Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır. 2011 yılında Muhasebe alanında Doçent unvanını almıştır. 
 
2004-2020 yılları arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde çalışmış, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında SUNY Oswego Business School’da ders vermiş ve ziyaretçi öğretim üyesi olarak görev almıştır. Prof.Dr. Zeynep Hatunoğlu, lisans düzeyinde Genel Muhasebe, Banka Muhasebesi, lisansüstü düzeyde Maliyet Muhasebesi derslerini verecektir.