Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Egemen İpek’e TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

01 Mart 2024 Cuma

Proje Başlığı: Enerji Yoksulluğunun Çok Boyutlu Yapısının Ölçülmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Egemen İPEK
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Finans ve Bankacılık Bölümü
 
Araştırma Yapılacak Kurum: University of Barcelona, Barcelona Institute of Economics (IEB), İspanya
Proje Süresi: 12 Ay
Araştırma süresince enerji yoksulluğuna etki eden subjektif ve objektif kriterlerin her bir hane boyutunda sahip oldukları ağırlıkların belirlenmesi sağlanarak, enerji yoksulluğunun ölçümünde yeni bir yöntemin geliştirilmesi sağlanacaktır. Böylece enerji yoksulluğu olgusunun doğru tanımlanmasına ve sorunun doğru tespit edilmesine olanak sağlanarak enerji yoksulluğunun azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi, sosyal koruma programlarının oluşturulması adına uygulanacak politikaların doğru ve etkin bir şekilde belirlenmesine katkı sağlanacaktır.