Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYON ÜYELERİ
Prof.Dr. Mehmet İNCE (Dekan) 
Doç. Dr. Beyhan BELLER DİKMEN (Dekan Yardımcısı) 
Prof. Dr. Kemal EYÜBOĞLU (Bölümü Temsilen Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Sait SÖYLER (Birim Kalite Temsilcisi / Bölümü Temsilen Üye ) 
Doç. Dr. Sinem EYÜBOĞLU (Bölümü Temsilen Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Aysel TEKGÖZ OBUZ (Bölümü Temsilen Üye)
İlknur CILIZ Fakülte Sekreter V. (Üye) 
İpek GÜRSOY Arş.Gör. (Üye) 
Emine Nazlı ALTAN (Öğrenci Temsilcisi/ Sosyal Hizmet Böl.Öğrencisi)