Misyon ve Vizyon

Misyon
  • Vermiş olduğu nitelikli eğitim ile alanında bilgi sahibi, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, liderlik özelliklerine ve sürekli yenilenme anlayışına sahip, etik değerlere saygılı, takım çalışmasına yatkın, ulusal ve uluslararası alanlarda görev alabilecek mezunlar yetiştirmek,
  • Lisansüstü seviyede eğitim vererek alanla ilgili literatüre ve uygulamaya katkı yapabilecek araştırmalar yapmak,
  • İç ve dış paydaşlar ile işbirliği yaparak sektöre ve topluma hizmet sunmak.
 
Vizyon
  • Eğitim ve araştırmada öncü olarak öğrenciler tarafından tercih edilen bir fakülte olmak.