Ortak Zorunlu Yabancı Dil I-II Muafiyet Sınavı

13 Eylül 2023 Çarşamba

Sevgili Öğrencilerimiz,
Üniversitemizin zorunlu hazırlık programı olan bölümler haricindeki bölümlerine yerleşen öğrencilerimiz, ilk yılda Yabancı Dil (İngilizce) I-II derslerini almak zorundadırlar. Yeterli yabancı dil bilgisi olan öğrencilerimiz Genel İngilizce Muafiyet Sınavı’na katılarak bu sınavda başarılı oldukları takdirde bu derslerden muaf olabilirler.
Bu sınav eğitimin tamamen Türkçe olarak yürütüldüğü bölümlerdeki öğrencilerin, öğrenim programlarının birinci yılında okutulmakta olan Yabancı Dil I ve II (Temel İngilizce I ve II veya bazı bölümlerdeki adıyla İngilizce I ve II) derslerinden muaf olmak için girilen muafiyet sınavını kapsamaktadır.Muafiyet sınavına başvuracak öğrencilerin 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında aşağıdaki linke tıklayıp açılan formu doldurarak sınava başvurması gerekmektedir.

Muafiyet sınavı, çoktan seçmeli 50 sorudan oluşmakta ve 60 dakikalık süreyi kapsamaktadır.
  • Genel İngilizce Muafiyet Sınavı  02 Ekim  2023 tarihinde 14.00'da yüz yüze yapılacaktır. Öğrencilerin hangi salonda sınava gireceği daha sonra fakülte web sitesinde duyurulacaktır.
Yönergenin Yedinci Bölüm, Madde 18, 4. bendine istinaden,
(4) Bu muafiyet sınavına girmek zorunlu değildir. Sınava girmeyen öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil derslerini almakla yükümlüdür. Sınava girmek isteyen öğrenciler, kayıt olduğu ilgili birime dilekçe verirler ve sınava girecek öğrencilerin listesi Yüksekokul Müdürlüğüne iletilir. Sınav başvuru tarihini ve diğer önemli tarihleri takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Muafiyet sınavına giremeyen öğrenci için telafi sınavı ve/veya mazeret sınavı yapılmaz.
 
 
Başvuru linki için tıklayınız.