Tarihçe

Okulumuz, Mersin Üniversitesine bağlı olarak Resmi Gazetenin 09.12.2005 tarih 26018 sayılı yayınlanan 11.11.2005 tarih ve 2005/9654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümleri olmak üzere 2 (iki) lisans programıyla kurulmuştur. Daha sonra Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu olarak 18.05.2018 tarihinde 30425 sayılı ve 2018/7141 sayılı kanunla yayınlanan Resmi Gazete ile Mersin Üniversitesi bünyesinden ayrılmıştır. Bünyesinde "Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri", "Turizm ve Otel İşletmeciliği",  "Bankacılık ve Finans" yer almakta fakat  "Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri", "Turizm ve Otel İşletmeciliği" ve "Bankacılık ve Finans Bölümlerine öğretim kadrosu tamamlamaya yönelik çalışmalar nedeniyle henüz öğrenci alınamamıştır.  Uluslararası Ticaret ve Lojistik  Bölümü, YÖK Yürütme Kurulu Başkanlığının 22/02/2011 tarih ve 1197 sayılı yazısı gereğince uygun görülmüş olup, 2013-2014 eğitim öğretim yılında  ek kontenjan ile alınan 41 öğrenci ile aktif eğitim-öğretime başlamıştır. Bankacılık ve Finans Bölümü, YÖK Yürütme Kurulu Başkanlığının 18/03/2014 tarih ve 16596 sayılı yazısı ile açılması uygun görülmüştür. Bankacılık ve Finans Bölümüne bağlı anabilim dalı açılması ise 31/01/2018 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Başkanlığının 8829 sayılı yazısı ile Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı açılması uygun görülmüştür. Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu olan okulumuz 25 Haziran 2019 Resmi Gazete’de yayımlanan 24/06/2019 tarih ve 1157 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  kapatılarak, Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur.
Fakültemiz lisans seviyesinde dört yıllık bir eğitim sunmaktadır.  Programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanmak için staj yapabilmektedir. Fakültemiz, genç bir okul olmanın verdiği dinamizm, nitelikli akademik kadrosu, eksiksiz fiziki kapasite ve teknik donanımıyla hizmet vermektedir. Fakültemizde öğrenciler disiplinlerarası yaklaşımla ve uygulamaya dönük hazırlanmış ders programları ile geleceğe hazırlanmaktadır. Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.